Jak rozumieć sztukę?

Co kryje się pod pojęciem sztuka? Czy trzeba być sławnym artysta, docenianym przez tłumy, aby móc śmiało powiedzieć, że tworzy się sztukę? Dzieła artystyczne opierają się na bardzo rozległej interpretacji i w konsekwencji tego nie ma możliwości stworzenia jednej, podstawowej teorii na tenże temat. Trudno jest bowiem ująć sztukę, która jest aż tak rozległym pojęciem, w granice prostej definicji i jednoznacznej regułki. Wyraz artystycznego przekazu stanowi na dziś dzień tak mocno rozbudowany obszar działalności człowieka, że nie ma się co dziwić, że jest to humanistyczne pojęcie niemożliwe do interpretacji w sposób teoretyczny. Nie ma zatem czegoś takiego jak sztywna regułka i konkretna formułka dotycząca wyjaśniania pojęcia sztuki w praktyce. Można jednakże nieco o niej podebatować, bowiem ze względu na jej rozległy zakres, zdecydowanie jest o czym. Więcej informacji znajdziesz na ten temat w dalszych częściach naszego tekstu.
Sztuka w najprostszym ale i najbardziej generalnym ujęciu stanowi istotny fragment całkowitego dorobku kulturowego społeczności ludzkiej, czyli naszej cywilizacji.

W sztuce proponowane są rozmaite typy utworów, które nazywa się dziełami artystycznymi. Granice sztuki nie są jednakże definiowane ani określane, ponieważ non stop przybywa kolejnych dzieł, zatem bardzo ciężko jest stworzyć konkretną regułkę, jaka byłaby stałą teorią. W zakresie definiowania sztuki możemy natomiast przybliżyć kilka określonych funkcji. Co zatem ma zdziałać sztuka i jej poszczególne dzieła? Po pierwsze, warto wspomnieć o funkcji terapeutycznej, ale też dydaktycznej, estetycznej i przede wszystkim roli społecznej.
Napisane przez: