Socjologia teatru

Teatr jest zbiorczym określeniem dla rozmaitych kategorii sztuki widowiskowej, które wchodzą w skład rozmaitych przedstawień scenicznych. Można mówić o prawdziwym teatrze profesjonalnym, jak również i jego formie kompletnie amatorskiej. Jest podział teatru ze względu na szereg rozmaitych czynników, typów oraz gatunków tego rodzaju wyrazu artystycznego, jednakże nie zapominajmy, że w obrębie teatru jako swego rodzaju dziedziny czysto humanistycznej wyszczególnia się także naukę zwaną socjologią teatru. To ta dyscyplina wiedzy stoi nad wszelkimi przejawami scenicznych wystąpień, czyli definiuje i bada oraz analizuje teatr od podszewki. W niniejszym tekście postaramy się wyjaśnić na czym polega socjologia teatru w teorii i jaki jest jej najważniejszych przedmiot badawczy oraz jakie funkcje się przypisuje tej właśnie dziedzinie wiedzy. Szczegóły na ten temat w dalszych fragmentach.

Może na wstępie przybliżmy nieco faktów historycznych, a zatem jako socjologię teatru rozumie się pojęcie odnoszące się do dziedziny wiedzy związanej z nauką społeczną, która wykształciła się w latach trzydziestych dwudziestego stulecia. Jest to kompletnie nowa dyscyplina, jaka opiera się w największym uproszczeniu na interpretowaniu wpływu teatru na społeczeństwo. Jest to nic innego jak analizowanie teatru w kontekście przede wszystkim odrębnej grupy społecznej. Warto wspomnieć również, że nad teatrem w kontekście omawianej tu nauki jaką jest socjologia teatru pierwsze badania zostały przeprowadzone w krajach zachodnich, bowiem to właśnie Niemcy i Francję zdecydowanie należy uznać za kolebkę rozwoju tego typu nauki społecznej.
Napisane przez: