Wielka podróż przez historię kultury - od starożytności do współczesności

Starożytność Rozpoczynamy naszą podróż od starożytności, gdzie kultura wykwitała w starożytnych cywilizacjach takich jak Egipt, Grecja i Rzym. Poznaj bogactwo mitologii, architektury i sztuki tego okresu. W starożytności kultura rozwijała się w niezwykłych cywilizacjach, takich jak Egipt, Grecja i Rzym. Mitologia, architektura i sztuka tego okresu są fascynującymi świadectwami geniuszu ludzi tamtych czasów. Ważnym aspektem …