Czym jest filmoznawstwo?

Termin filmoznawstwo został wymyślony na początku dwudziestego stulecia, a dziś chociaż jest dla każdego powszechnie znany, stanowi nieco inną formę niż miało to miejsce jeszcze lata temu. O czym mowa w kontekście filmoznawstwa? Zobacz w dalszych częściach naszego poradnika.
Filmoznawstwo stanowi nic innego jak specyficzną naukę, która opiera się na filmologii oraz wiedzy o filmie. Jest to dziedzina wywodząca się z dyscyplin typowo humanistycznych. Opiera się ona na wyrażaniu szerokich opinii na temat wszelakich form filmowych, kształtowaniu poglądów na temat wychodzących co krok nowych projekcji itd.

Chodzi o to w filmoznawstwie, aby podzielić się swymi wrażeniami artystycznymi po obejrzeniu określonej propozycji producenta filmowego refleksją, ale nie jest to odczucie czysto subiektywne, jak ma to miejsce na przykład w przypadku krytyki filmowej. Filmoznawstwo stanowi naukę z zakresu szeregu rozmaitych typów dyscyplin wzajemnie przenikających się takich jak chociażby teoria nowych mediów, ale też wykazuje sporo wspólnego z audiowizualnością oraz antropologią filmu.
Filmoznawstwo nazywa się nauką młodą, ponieważ jest to dyscyplina rozwijająca się dopiero od początku minionego wieku i kiedy zaczęła się kształtować, zaczęto ja wyodrębniać z innej dyscypliny również humanistycznej w swym charakterze, a mianowicie dziennikarstwa filmowego. Najpierw ograniczało się to jedynie do luźnych refleksji, a później stało się prawdziwą dziedziną wiedzy. Obecnie natomiast wyróżnia się wiele rozlicznych dziedzin jakie występują w filmoznawstwie. Są one związane przykładowo z teorią nowych mediów ale też i teorią filmów.
Napisane przez: