Rola sztuki w życiu człowieka

Czy zastanawiałeś się kiedyś, po co jest wszechstronnie otaczająca nas rozrywka? Czy jest jakiś większy niż relaksacyjny sens uczęszczania do muzeum, oglądania wystaw, podziwiania malarstwa, czy też brania udziału w przedstawieniach teatralnych? W gruncie rzeczy sztuka w każdym jej wyrazie ma mnóstwo istotnych funkcji do spełnienia. Dowiesz się o tym w dalszych częściach naszego wirtualnego poradnika poświęconego definiowaniu funkcji sztuki.
Sztuka przede wszystkim opiera się na wpływie na jednostkę ludzką. Jest tu mowa zarówno o zjawisku wpływu masowego, jak także w grę wchodzi pojedyncze oddziaływanie na człowieka – wywołując szereg zupełnie subiektywnych odczuć. Musimy wiedzieć, że ciężko jest mówić o jednej konkretnej roli sztuki, gdyż nie ma mowy to o jakiejś konkretności względem definiowania funkcji sztuki, bo i jak można mówić obiektywnie, czy wyczerpująco na temat non stop rozwijający się i jak upierać się przy tym, że wywołuje ona na każdego ten sam wpływ, skoro każdy poszczególne przejawy artystycznego wyrazu i różnorodne dzieła artystyczne rozumuje i interpretuje indywidualnie.
Można jednakże wyszczególnić kilka charakterystycznych funkcji sztuki w ogóle, jakie podczas analizowania jej wpływu na jednostkę wyszczególnia się najczęściej. W grę wchodzi zatem przede wszystkim funkcja komunikacyjna.

Rozumie się przez to sposób prowadzenia dialogu między artystą oraz jego publicznością, czyli odbiorcą jego treści. Kolejna to funkcja etyczna, jaka inaczej określana jest nierzadko rolą wychowawcza, edukacyjna, ale też niekiedy funkcją propagandową. Ma ona na celu wychowywać, skłaniać do refleksji, pokazywać jakie są właśnie zasady etycznego życia, wzorce dobrego funkcjonowania itd. Sztuka w tym wymiarze uczy, wychowuje i kształci.
Napisane przez: