Rodzaje filmowych projekcji

Film jest na tyle szeroko rozwiniętym obszarem, że ciężko jest mówić o jednym jego konkretnym typie. Wydziela się bardzo rozległy zakres rozmaitych kierunków w dziedzinie filmoznawstwa czy też szereg nowatorskich oraz klasycznych form przedstawień filmowych, że śmiało można stwierdzić, że film jako element sztuki i jeden z ważnych typów dorobku cywilizacyjnego ludzkości dzieli się na wielorakie sposoby oraz stanowi dyscyplinę wyjątkowo obszerną. Co więcej, nie zapominajmy, że nowych gatunków filmów ciągle przybywa, dlatego nie ma się co dziwić, że jest to termin tak ciężki do scharakteryzowania i ujęcia w ramy jednej konkretnej definicji. Można jednakże wyszczególnić prosty podział, taki najbardziej ogólny oraz powszechny. Jaki? O tym dowiesz się z poniższych fragmentów.
Zaczynamy od filmów eksperymentalnych. Jest to rodzaj dzieł filmowych, które posiadają scenariusze oraz bazują na stosownych historiach.

Tu konieczne jest trzymanie się stricte pewnego, odgórnie narzuconego i jakiś czas temu przyjętego schematu oraz zasad filmowych. Projekcja tego rodzaju przybiera zazwyczaj dwie najważniejsze formy, w tym można mówić o asocjacyjnej i abstrakcyjnej. Ta druga bazuje w głównej mierze na właściwościach związanych z filmem pod kątem technicznym, a mianowicie koncentruje się na tym, co przedstawia obraz- jaka jest intensywność barw, dobór kolorystyki, czy kształty. Drugi z kolei bazuje na wpływie wywieranym przez twórcę na jednostkę, która stanowi odbiorcę danego projektu filmowego.
Napisane przez: