Teatr – typy i rodzaje

Teatr – czy zastanawiałeś się kiedyś, co możesz uznać za tego rodzaju pojęcie? Jakiego rodzaju widowiska sceniczne kwalifikują się pod kątem ich charakteru do nazwania ich jako dzieła artystyczne zaliczane do standardowego teatru? Więcej na ten temat dowiesz się w dalszych fragmentach.
Teatrem określa się sztukę widowiskową, która bazuje w głównej mierze na tym, że występuje minimum jedna postać- aktor, czy też grupa aktorów, jakich celem jest przedstawienie słowem, gestem, emocjami, wyrazem twarzy i mimiką sztuki. Odbywa się to oczywiście nie dla sztuki samej w sobie, co przede wszystkim przed zgromadzoną odpowiednio publicznością, która celowo zjawia się w celu obejrzenia, co ma do zaproponowania dany aktor czy grupa aktorów. Musimy wspomnieć, że teatr to także termin odnoszący się do spektaklu teatralnego a powszechnie tym terminem definiuje się obiekt, w którym realizowane są wyżej wspomniane przedstawienia. Niemniej jednak, teatr to niewątpliwie jedna z najważniejszych dziedzin sztuki i co za tym idzie, że jest to jej kluczowy element, konieczne staje się wyróżnienie poszczególnych rodzajów widowisk zaliczanych do teatralnych.

Wśród takich przedstawień teatralnych wyszczególnia się zwłaszcza przedstawienie dramatyczne, a także operę oraz operetkę, teatr plastyczny, pantomimę, balet, teatr postdramatyczny. Biorąc zaś pod uwagę rodzaje teatru, w grę wchodzić może teatr repertuarowy, ale też szkolny, objazdowy, ogródkowy, bulwarowy, impresyjny, radiowy oraz telewizyjny, impresaryjny i lalkowy.
Napisane przez: